Kinderen MOETEN al van een heel jonge leeftijd zoveel kunnen.

Met als gevolg dat kinderen al heel snel onzeker worden en faalangst ontwikkelen. Elk kind moet kunnen thuis komen van school zonder zorgen en tijd hebben om echt kind te kunnen zijn want ze worden al zo snel groot, de periode van onbezonnen genieten gaat al zo snel voorbij. Kinderen moeten kunnen opgroeien zonder faalangst in plaats van deze te leren overwinnen want er zullen nog genoeg bergen op hun weg komen die ze zullen moeten beklimmen en overwinnen.

Het woord MOETEN wordt hier op de wonderboerderij niet graag gebruikt.

‘Hier mag alles en moet niets.’ Hier helpen we het kind om zelf op zoek te gaan naar hun eigen talenten, zodat ze zelf ontdekken dat er heel veel dingen zijn waar ze wel goed in zijn. Hieruit groeit het geloof in zichzelf en na het vinden van hun talenten gaan we samen op zoek naar een manier om hun talenten in te zetten voor zaken die wat moeilijker verlopen.

Werkwijze 1-op-1 coaching

Kennismakingsgesprek

Ik start steeds met een eerste telefonisch kennismakingsgesprek dat ongeveer een half uur duurt en gratis is. Met het doel om de moeilijkheid in kaart te brengen. Als u na dit kennismakingsgesprek een goed gevoel heeft, volgt er een oriëntatiegesprek.

Oriëntatiegesprek

Dit gesprek dient om heel wat informatie uit te wisselen, verwachtingen te schetsen, het kind te ontmoeten, mekaar te leren kennen, …  Voor aanvang van het oriëntatiegesprek krijgt u een formulier toegestuurd met enkele vragen ter voorbereiding, het ingevulde formulier wordt voor aanvang van het oriëntatiegesprek teruggestuurd.  Het oriëntatiegesprek duurt ongeveer anderhalf uur en kan op De Wonderboerderij plaats vinden of bij u thuis.

Het traject

Na het oriëntatiegesprek maak ik een voorstel over hoe ik het traject zie en het aantal sessies dat ik nodig acht. Deze sessies gaan steeds door op De wonderboerderij, duren één à anderhalf uur. Elk traject wordt afgestemd op de unieke noden van het kind en in samenspraak met de ouders.